Via de kmo-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching die worden ingekocht bij erkende dienstverleners.

Vamat Consulting is via haar zaakvoerder, Frank Vanaudenaerde erkend als dienstverlener:
advies algemeen domein: DV.A209724
coaching bij bedrijfsoverdracht: DV.C212587

Het Agentschap Ondernemen heeft de subsidieerbare onderwerpen als volgt gedefinieerd:

Domein algemeen advies:

 • algemene doorlichting van het bedrijf
 • analyse van de sterkten en zwakten, kansen en bedreigingen
 • opstellen van een strategisch meerjarenplan
 • begeleiding bij veranderingen in strategie, structuur en cultuur
 • opstellen van een beheersinformatie- en beheerscontrolesysteem
 • algemene bedrijfsherstructurering
 • opstellen van een ondernemingsplan
 • optimalisatie van de informatiestroom
 • de uitbouw van een aangepast rapporteringsysteem
 • verbeteren van de samenwerking en communicatie
 • het opkrikken en structureel inbedden van het leervermogen van de organisatie

Coaching bij bedrijfsoverdracht:

“Coaching bij bedrijfsoverdracht vertrekt vanuit de menselijke aspecten van het overdrachtsproces. Het is een traject waarbij de gecoachte begeleid wordt om fundamentele keuzes te maken met betrekking tot de voorbereiding van de bedrijfsoverdracht of het leiden van het veranderingsproces dat gepaard gaat met opvolging of overname. De coaching kan eveneens geboden worden aan de verschillende personen betrokken bij de bedrijfsoverdracht, door vanuit een neutrale positie tussen verschillende personen te bemiddelen om ze tot elkaar te brengen in het vinden van antwoorden op hun gezamenlijke vraag. De coach heeft inzicht in alle aspecten van het overdrachtsproces maar treedt niet op als kennisleverancier. Hij kan eventueel kennisdeskundigen aanbevelen. Hij bewaakt het proces, daagt de gecoachte(n) door middel van vraagstelling en gerichte spiegeling uit tot zelfreflectie, vertrekkende vanuit de niet-materiële wensen met betrekking tot de overdracht.”

Hebt u hierover vragen, aarzel niet en neem vrijblijvend contact op via het contactformulier!

U kan natuurlijk alle inlichting ivm subsidies voor advies en coaching bij bedrijfsoverdracht vinden op: www.agentschapondernemen.be