De Human Mobility Group begeeft zich al ruim een decennium op het terrein van TalentManagement, Employability & Change management en empowerment van HR professionals. Opdrachtgevers uit diverse sectoren ondersteunen wij bij veranderingstrajecten, bij projecten om het potentieel en de ontwikkeling van medewerkers in kaart te brengen en door middel van maatwerk trainingsprogramma’s en coaching te realiseren. Human Mobility Group streeft er naar een bijzondere bijdrage te leveren aan het verbeteren van de performance van organisaties in het algemeen en die van medewerkers in het bijzonder.

Vamat Consulting is associated partner en senior consultant van HMG.

Dit samenwerkingsverband biedt niet alleen een unieke expertise, maar ook de capaciteit om diverse management tools en opleidingsprogramma’s aan te bieden daar waar nodig.

TMA of Talenten Motivatie Analyse methode

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Vanuit dit uitgangspunt zet de TMA talentenanalyse een persoon of team centraal. De TMA talentenanalyse maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken. De TMA talentenanalyse wordt toegepast voor selectie-, ontwikkeling-, mobiliteit-, beroepskeuze- en re-integratie vraagstukken.

U geeft eenvoudig, gestructureerd en professioneel uw talent- en competentiemanagement vorm.

  • Selecteren op talenten en competenties
  • Coachen op talenten en competenties
  • Beoordelen op gedrag en resultaat
Vamat Consulting is TMA certified partner!
GUBERNA,
het Instituut voor Bestuurders, heeft als doelstelling het bevorderen van deugdelijk bestuur in al zijn dimensies en voor alle sectoren. Zij doet dit zowel door te sensibiliseren als te informeren en opleiden. Om deze doelstelling te realiseren vormt GUBERNA met haar leden (bestuurders, CEOs en topmanagers) een dynamisch platform voor de uitwisseling van ervaring en de overdracht van kennis inzake governance.

GUBERNA’s missie en positionering

GUBERNA wants to be the preferred partner in Belgium for corporate governance actors and this from several perspectives:

  • As a developer, GUBERNA conducts relevant research, invests in thought leadership and takes an independent position.
  • As a translator, GUBERNA creates awareness, educates, provides insight in the governance “game”, stimulates a governance reflex and develops practical support tools and instruments.
  • As a facilitator, GUBERNA stimulates and initiates exchange of experiences between all governance actors.
  • As a gatekeeper, GUBERNA informs on all relevant governance developments (national, European/international, …).

All this, should be developed with respect to the different governance needs of its members and always being a step ahead.

Vamat Consulting is sedert 2012 lid van Guberna!
LOGFLOW: BUREEL VOOR LOGISTIEK ADVIES.

Logflow ontwerpt en implementeert, op een onafhankelijke manier, creatieve logistieke oplossingenmet toegevoegde waarde voor uw supply chain.
Logflow is actief in alle sectoren waar zich een fysieke goederenstroom voordoet, zowel in productie alsdistributie.

We zoeken wat verborgen zit achter de goederenstroomom van daaruit innovatief en creatief te optimaliseren.

Logflow
Logflow bvba

Lophem gardens
logflow_home

Heidelbergstraat 18A/003
8210 Loppem-Zedelgem

Tel: 0032 (0)478 299 789
Email: info@logflow.be